Månedlige arkiver: mars 2013

Nye nettsider

Alltidberedt_farger

Vi er alltid beredt til å lage nye nettsider…

Da har vi fått oppfriskede nettsider! Et problem med de eldre sidene var at de var ganske tungrodde å oppdatere. Med de nye sidene håper vi å få mye mer automatikk i ting slik at man forhåpentligvis kan få oppdatert oftere…

Per i dag er nesten alt som var på plass før på plass igjen, vi mangler bare bildetekster på bildesamlingene og litt finpuss her og der. Snart skal alt være på plass!